Pga oppdatering av fyr.ndla.no vil innlogging være utilgjengelig fra og med torsdag klokken 22.00 og til mandag klokken 08.00.
Kontakt NDLA