Search page

Søket fant 108 resultater på 0.046 sekunder.

Søkeresultater

 1. Lærerens bil - hvor mye koster det egentlig?

  Med utgangspunkt i opplysninger fra læreren skal elevene anslå hvor store kostander læreren har på bilen i løpet av ett år.

  Kristine Lohne - 17.03.2014 17:40

 2. Et dusin med brøk

  Målet med oppgaven er å bedre den grunnleggende tallbehandlingen. Vi tar utgangspunkt i et dusin, og trener systematisk på delbarhet, enkle nevnere og fellesnevner - alt sentrert rundt et dusin.

  - Bli kjent med et dusin

  - Bli kjent med tallet 12 og delbarhet

  - Bli kjent med brøk med fellesnevner 12

  Tidsbruk: en skoletime eller to

  arvidf - 05.02.2014 15:24

 3. Oppgave i oppmåling

  Målet med denne oppgaven er å prøve ut forskjellige måleredskaper i praksis. Dere vil da bedre kunne bedømme lengder og høyder. Vi skal gjøre ulike målinger i korridoren og senere vurdere måleresultatene våre. Vi skal se på måleavvik og krav til målenøyaktighet. Arbeidet gjøres i samarbeid mellom to personer, og dere vurderes etter oppnåelse av kompetansemål, samarbeid og tidsbruk.

  magmor - 09.04.2014 10:52

 4. Algebraiske uttrykk, bokstavuttrykk

  Regn ut bokstavuttryk og skriv riktig svar på rett plass.

  leskry - 10.02.2015 12:17

 5. Dra og slipp rett ord

  Ta et ord og dra det til boksen der det passer

  bodil-ahrens.berge - 11.03.2015 10:15

 6. Repetisjon økonomi

  Her kan elevane få ein repetisjon over sentrale begrep i emne økonomi.

  Geir Løland - 11.03.2015 13:31

 7. Regnerekkefølge

  Test deg i grunnleggende regnerekkefølge.

   

  leskry - 10.02.2015 09:36

 8. Repetisjonsoppgaver om økonomibegreper

  Her er en oppgave der man får repetert alle begrepene innen økonomi.

  Elisabeth K - 11.03.2015 13:36

 9. Oversette språk til matematikk

  Oversette språk til matematikk

  leskry - 24.05.2015 17:17

 10. Lønnsberegning

  Hvordan sette opp et regneark hvor du kan beregne de forskjellige lønnstypene

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:39

 11. Vekstfaktor

  Video som viser hvordan man regner ut vekstfaktor i dagliglivet.

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:52

 12. Oppsett av budsjett og regnskap

  Denne lenken viser hvordan du kan sette opp enkle budsjett

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:44

 13. Overslagsregning

  Lenke til en ressurs som viser fire forskjellige måter å overslagsregne på.

  TMK Twitter - 13.09.2011 14:10

 14. NRK TV - Schrödingers katt - 08.11.2012 Matematikk i Naturen

  Velg sekvens 6. Matematikk i naturen.

  Fibonacci tallrekke - det gylne snitt

  magmor - 31.10.2013 14:32

 15. Oppgaver om volum og areal

  Lenken viser til en side på NDLA med oppgaver om volum og areal.

  tormor3@ostfoldfk.no - 02.01.2015 15:09

 16. Geometriformler

  Kahoot som kan brukes til repetisjon av geometriformene i 1PY

  Line Johnsen - 11.03.2015 14:10

 17. Brøk

  Brøk

  leskry - 22.05.2015 17:01

 18. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 19. Kroppens rare forhold

  Grunnleggende ferdigheter:

  Kunne uttrykke seg muntlig. Kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre.

  Relevante kompetansemål:

  • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten tekniske hjelpemidler, og vurdere hvor rimelige resultatene er
  • bruke formlikhet og målestokk i praktisk arbeid
  • regne med ulike målenheter

  Sluttprodukt:

  Knut Fulsebakke - 14.05.2013 09:56

 20. Omregning - tommer og centimeter

  Trening på grunnleggende ferdigheter.

  Omregning mellom centimeter og tommer og anslag.

  Arvid Feldhusen - 14.05.2013 11:48

Pages