Search page

Søket fant 108 resultater på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

 1. Diameter og omkrets.

  Foto: Elisabeth Romedal

  Med utgangspunkt i praktiske målinger lære begrepene diameter og omkrets. Regne mellom ulike måleenheter.

  Gro Esekielsen - 23.10.2013 12:51

 2. Geometri og restaurant

  Tar utgangspunkt i en plantegning av skolens kjøkken/ restaurant.

  Omfatter temaene areal, volum, målestokk, plantegninger

  hegeo - 12.02.2015 14:40

 3. Lese og anvende en grafisk framstilling (BMI)

  Et enkelt opplegg der elevene skal kunne lese og bruke en litt utradisjonell grafisk framstilling.

  Grafen gir informasjon i meter, tommer, kilogram og pund (gir grunnlag for anslag og omregning).

  Læringsmål: Kunne lese grafer, kunne bruke grunnleggende ferdigheter og anslag.

  Arvid Feldhusen - 13.05.2013 15:43

 4. Om fall og forhold

  Gjennom tre oppgaver arbeider elevene med å beregne fall ved legging av rør. Arbeidet utføres i matematikktimene.

  Elevene bør ha noe kunnskap om forholdstall og fall før de starter med oppgavene.

  Læringsmål for opplegget: Elevene skal forstå hvordan man angir fall som et forhold og lære å bruke forholdet til å regne ut riktig høyde og lengde ved legging av rør.

  våril - 13.05.2013 15:57

 5. Er ditt forbruk bærekraftig?

  Et undervisningsopplegg i naturfag og matematikk som passer for alle utdanningsprogram, der elevene skal kartlegge og vurdere sitt eget forbruk. I tillegg skal de bli kjent med kommunens ordning for sortering og gjenvinning av avfall.

  Opplegget gjennomføres i grupper og munner ut i en presentasjon som vurderes med karakter.

  2810mjka - 24.10.2013 14:34

 6. Introduksjon til algebra

  Hvordan introdusere elevene til algebra? Algebra er kanskje det som våre elever misliker mest!

  I dette worddokumentet omtales to eksempler: Fra Håvard Tjoras bok - Mattemagi og fra Cappelen Damms Sinus-sider. Kanskje du kan bruke en av disse?

  Anders Fløtra - 05.02.2014 16:23

 7. Arbeidsoppgave i budsjett, regnskap, lån og sparing

  Oppgaven handler om en tenkt person som ønsker å ta opp lån i forbindelse med kjøp av leilighet. Elevene får i oppgave å bruke lånekalkulator til å beregne terminbeløp for lånet, sette opp et budsjett og føre regnskap, samt bruke sparekalkulator.

  karinh - 03.01.2014 10:24

 8. Bruk av 3D-tegneprogram i emnet "Flater og rom"

  Idéskissen nedenfor er knyttet til kompetansemålene innen hovedområdene Geometri og Måling i MAT1001. Standard oppgaver innen disse hovedområdene tenkes her supplert med tegning/konstruksjon i et egnet 3D-program. Vi forutsetter nedenfor at Google SketchUp benyttes til dette formålet. Programmet finnes på nett i en anvendelig gratisversjon, og har lav læringsterskel. Nedenfor gis eksempler på enkle oppgaver i en oppstartfase, og et par mer avanserte utbyggingsmuligheter skisseres. Underveis skal elevene løse problemer med beregning av areal og volum.

  toda0204 - 12.03.2013 14:30

 9. Forbrukerkalkulatorer på nett

  Elevene får trening i å bruke både valutakalkulator og tollkalkulator på nett.

  2901sibi - 12.04.2013 12:31

 10. Matematikk: oppgave om bruk av formlar i naturbruk

  Matematikk: oppgave om bruk av formlar i naturbruk

  Anders Herfoss - 06.11.2013 15:22

 11. Melk- og fløtepakke. Volum og omregning mellom volumenheter

  Formålet med undervisningsopplegget er en livsnær tilnærming til beregning av volum og omregning mellom volumenheter ved måling av melke- og fløtepakker, samt viktigheten av å måle nøyaktig.

  «Føre bevis for» at: 1 dm³ = 1 liter og at f.eks. 1 dm³ = 1000 cm³.

  Temaet er repetisjon og kan innledes med idémyldring knyttet til volum og volumenheter (noen knytter volum kun til lydstyrke).

  Hva er grunnflate?

  Måling av melk- og fløtepakken – G ∙ h = l ∙ b ∙ h.

  magmor - 12.11.2013 11:33

 12. Mål i vei!

  Opplegget innbefatter målinger, omgjøring av enheter og arealberegninger.

  Elevene jobber sammen i grupper og gjetter først ulike arealer, deretter gjør de målinger og beregninger.

  Siste del av oppgaven er mer basert på at elevene skal drøfte og reflektere over de målingene som er utført.

  Inngangen til oppgaven er enkel, men vanskelighetsgraden øker etter hvert. En differensiert oppgave.

  0309brbo - 18.02.2014 18:41

 13. Puls

  Innhold: Prosent, multiplikasjon

  Grunnleggende ferdigheter: Kunne multiplisere, bruke Excel, prosent

  Metode:

  Først skal man måle «hvilepulsen» i femten sekunder. Dette gjøres best på halsen/ håndledd. Resultatet noteres ned.

  Arbeide i par, begge i paret skal utføre både aktiviteten og registreringen.

  Den ene skal være aktiv, mens den andre skal ha kontroll på klokke og registrering.

  Aktiviteten: den ene løpe/gå opp og ned en trapp (min 2 etg) fire ganger. Elevene starter på toppen av trappa.

  1506elha - 18.02.2014 19:22

 14. Lag en beholder til kosmetisk krem

  Elevene skal lage et kosmetisk produkt i naturfag. Hva er mer naturlig enn å lage en beholder til den! Vi har lagd den i gips, leire og nå sist med en 3D-printer. Her er det bare fantasien som setter grenser.

  Erlend Thune - 20.02.2014 15:24

 15. Skoletur

  Målet for oppgava er at elevene skal ta del i planlegging av en eventuell skoletur, og se at vi bruker matematikk i mange sammenhenger i hverdagen vår. Elevene må innhente opplysninger, bearbeide dem og presentere dem.

  Læringsmål:

  - lage et budsjett

  - bruke prosentregning

  - kunne bruke og vite hva proporsjonale og omvendte proporsjonale størrelser er

  - bruke digitale verktøy (Excel)

  irenee - 06.03.2014 09:53

 16. Volum og massetetthet av snøfigurer

  Elevene skal beregne volum av snøfigurer og sammenligne verdien med mengde vann som er igjen når figuren har smeltet.

  Kristine Lohne - 29.01.2014 13:34

 17. Indeksregulert tilbud

  Opphall Bygg leverer ferdige eneboliger. Prisene gjelder materialer og arbeidslønn, men er uten utgifter til jord-, stein- og betongarbeid.

  Familien Ottesen skrev kontrakt på kjøp av en bolig i august 2014. I kontakten står det at boligen skal leveres 1. februar 2015, og prisen på 1 430 000 kr skal indeksreguleres slik at Ottesen vil få et sluttoppgjør der forandringen i indeks fra august 2014 til februar 2015 vil bli innregnet.

  bodil-ahrens.berge - 05.02.2014 15:38

 18. Beregn steglengden

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Diskuter om det er store forskjeller på steglengden til folk? Hvordan påvirkes steglengden når dere går sakte eller fort, når dere løper, går i motbakke eller unnabakke? Har skotøy noe å si? Hva med kjønn, alder og kroppslengde? 

  Undersøk hvordan steglengden påvirkes av noen av faktorene ovenfor.

  Hva slags beregninger kan dere bruke steglengden til?

  Lag formler, tabeller og grafiske framstillinger der steglengde inngår som en variabel.

  Wenche Dypbukt - 05.01.2015 16:30

 19. Anbudskonkurranse - oppussing av skolekjøkken (bygg, maler eller klima/energi)

  Tverrfaglig matematikk, norsk og programfag. Elevene fikk i oppdrag å pusse opp skolekjøkkenet på ungdomsskolen. De skulle gå på befaring og beregne mengde og velge kvalitet på materialer. De ble vurdert av norsklærer og programfagslærer.

  karber7 - 27.03.2014 13:58

 20. Økonomi og helse

  Fagene som inngår - Mattematikk, Yrkesutøvelse og Norsk kan også tas med.

  Kompetansemål fraY5- gjøre greie for .......Arbeidstaker, roller, regelverk, kommunikasjon,Økonomi, prosentregning, lønn og skatt,søknad - skriftlig kommunikasjon. Digitale ferdigheter.

   

  Ressurser og utstyr: Kalkulator, lærebøker, Internett, egne erfaringer og nettressurser til forlagene og Ndla.

  Læringsaktivitet:

  Begynne med å finne en stilling.

  Tenk en 100% stilling hvor du betaler 33 % skatt.Finn nettolønn.

  jan.kjetil.tjemsland@rogfk.no - 09.12.2014 11:18

Pages