Search page

Søket fant 120 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

 1. Algebraiske uttrykk, bokstavuttrykk

  Regn ut bokstavuttryk og skriv riktig svar på rett plass.

  leskry - 10.02.2015 12:17

 2. Dra og slipp rett ord

  Ta et ord og dra det til boksen der det passer

  bodil-ahrens.berge - 11.03.2015 10:15

 3. Repetisjon økonomi

  Her kan elevane få ein repetisjon over sentrale begrep i emne økonomi.

  Geir Løland - 11.03.2015 13:31

 4. Regnerekkefølge

  Test deg i grunnleggende regnerekkefølge.

   

  leskry - 10.02.2015 09:36

 5. Bruk tallerkenmodellen og beregn næringsinnhold (Undervisningsopplegg matematikk for helse- og sosialfag)

  I dette undervisningsopplegget skal elevene lage lunsjporsjoner ved hjelp av tallerkenmodellen. En viktig målsetting er å kunne vurdere næringsinnhold opp mot anbefalinger.

  I vedlagte fil finnes en forslag til organisering og lenker til ressurser på hhv NDLA matematikk og NDLA helse- og sosailfag.

  Kompetansemål helse- og sosialfag:

  ...setje saman enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med tilrådingar om eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene

  Trine Merethe Paulsen - 02.02.2012 23:26

 6. Repetisjonsoppgaver om økonomibegreper

  Her er en oppgave der man får repetert alle begrepene innen økonomi.

  Elisabeth K - 11.03.2015 13:36

 7. Oversette språk til matematikk

  Oversette språk til matematikk

  leskry - 24.05.2015 17:17

 8. Rytmegenerator

  I rytmegeneratoren får man et innblikk i notenes oppdeling i form av brøker.

  TMK Twitter - 09.09.2011 15:39

 9. Lønnsberegning

  Hvordan sette opp et regneark hvor du kan beregne de forskjellige lønnstypene

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:39

 10. Vekstfaktor

  Video som viser hvordan man regner ut vekstfaktor i dagliglivet.

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:52

 11. Oppsett av budsjett og regnskap

  Denne lenken viser hvordan du kan sette opp enkle budsjett

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:44

 12. Overslagsregning

  Lenke til en ressurs som viser fire forskjellige måter å overslagsregne på.

  TMK Twitter - 13.09.2011 14:10

 13. Yrkesretting matte-naturbruk oppgåve

  Dette er ein konkret oppgåve knytt opp mot ein viktig prosess på hausten i forbindelse med saueproduksjon. Her bruker vi dagsaktuell tabell fra respektive slaktemottak og tal for innleverte dyr frå eiga besetning. Gjennomsnittstal etter eiga veging i fjøsen og haldvurdering gjort i fjøs i lag med programfaglærar. Så estimerer elevane kva dei kan forvente av inntekt. Denne kan utvides til å legges inn i rekneskap/økonomi og til å lage budsjett for neste sesong.

  ronjoh - 17.09.2013 14:18

 14. NRK TV - Schrödingers katt - 08.11.2012 Matematikk i Naturen

  Velg sekvens 6. Matematikk i naturen.

  Fibonacci tallrekke - det gylne snitt

  magmor - 31.10.2013 14:32

 15. Oppgaver om volum og areal

  Lenken viser til en side på NDLA med oppgaver om volum og areal.

  tormor3@ostfoldfk.no - 02.01.2015 15:09

 16. Geometriformler

  Kahoot som kan brukes til repetisjon av geometriformene i 1PY

  Line Johnsen - 11.03.2015 14:10

 17. Brøk

  Brøk

  leskry - 22.05.2015 17:01

 18. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 19. Kroppens rare forhold

  Grunnleggende ferdigheter:

  Kunne uttrykke seg muntlig. Kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre.

  Relevante kompetansemål:

  • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten tekniske hjelpemidler, og vurdere hvor rimelige resultatene er
  • bruke formlikhet og målestokk i praktisk arbeid
  • regne med ulike målenheter

  Sluttprodukt:

  Knut Fulsebakke - 14.05.2013 09:56

 20. Omregning - tommer og centimeter

  Trening på grunnleggende ferdigheter.

  Omregning mellom centimeter og tommer og anslag.

  Arvid Feldhusen - 14.05.2013 11:48

Pages