Search page

Søket fant 117 resultater på 0.043 sekunder.

Søkeresultater

 1. Regnerekkefølge

  Test deg i grunnleggende regnerekkefølge.

   

  leskry - 10.02.2015 09:36

 2. Repetisjonsoppgaver om økonomibegreper

  Her er en oppgave der man får repetert alle begrepene innen økonomi.

  Elisabeth K - 11.03.2015 13:36

 3. Oversette språk til matematikk

  Oversette språk til matematikk

  leskry - 24.05.2015 17:17

 4. Lønnsberegning

  Hvordan sette opp et regneark hvor du kan beregne de forskjellige lønnstypene

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:39

 5. Vekstfaktor

  Video som viser hvordan man regner ut vekstfaktor i dagliglivet.

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:52

 6. Oppsett av budsjett og regnskap

  Denne lenken viser hvordan du kan sette opp enkle budsjett

  TMK Twitter - 13.09.2011 13:44

 7. Overslagsregning

  Lenke til en ressurs som viser fire forskjellige måter å overslagsregne på.

  TMK Twitter - 13.09.2011 14:10

 8. Yrkesretting matte-naturbruk oppgåve

  Dette er ein konkret oppgåve knytt opp mot ein viktig prosess på hausten i forbindelse med saueproduksjon. Her bruker vi dagsaktuell tabell fra respektive slaktemottak og tal for innleverte dyr frå eiga besetning. Gjennomsnittstal etter eiga veging i fjøsen og haldvurdering gjort i fjøs i lag med programfaglærar. Så estimerer elevane kva dei kan forvente av inntekt. Denne kan utvides til å legges inn i rekneskap/økonomi og til å lage budsjett for neste sesong.

  ronjoh - 17.09.2013 14:18

 9. NRK TV - Schrödingers katt - 08.11.2012 Matematikk i Naturen

  Velg sekvens 6. Matematikk i naturen.

  Fibonacci tallrekke - det gylne snitt

  magmor - 31.10.2013 14:32

 10. Oppgaver om volum og areal

  Lenken viser til en side på NDLA med oppgaver om volum og areal.

  tormor3@ostfoldfk.no - 02.01.2015 15:09

 11. Geometriformler

  Kahoot som kan brukes til repetisjon av geometriformene i 1PY

  Line Johnsen - 11.03.2015 14:10

 12. Brøk

  Brøk

  leskry - 22.05.2015 17:01

 13. Pytagorassetningen

  Pytagorassetningen

  leskry - 22.05.2015 17:09

 14. Kroppens rare forhold

  Grunnleggende ferdigheter:

  Kunne uttrykke seg muntlig. Kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre.

  Relevante kompetansemål:

  • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten tekniske hjelpemidler, og vurdere hvor rimelige resultatene er
  • bruke formlikhet og målestokk i praktisk arbeid
  • regne med ulike målenheter

  Sluttprodukt:

  Knut Fulsebakke - 14.05.2013 09:56

 15. Omregning - tommer og centimeter

  Trening på grunnleggende ferdigheter.

  Omregning mellom centimeter og tommer og anslag.

  Arvid Feldhusen - 14.05.2013 11:48

 16. Konsumprisindeksen - å regne historiske priser

  Opplegget konsentrer seg om å arbeide med konsumprisindeksen, regne ut historiske priser og øve på bruk av indekser og vekstfaktorer, samtidig som elevene gjør litt erfaringer med å hente interessante tall og informasjon fra SSB.

  Et læringsmål er grunnleggende ferdigheter med økt digital kompetanse, både med effektiv kalkulatorbruk og nettbruk.

  pengesedler

  Rolf Liebich - 14.05.2013 12:39

 17. Diameter og omkrets.

  Foto: Elisabeth Romedal

  Med utgangspunkt i praktiske målinger lære begrepene diameter og omkrets. Regne mellom ulike måleenheter.

  Gro Esekielsen - 23.10.2013 12:51

 18. Geometri og restaurant

  Tar utgangspunkt i en plantegning av skolens kjøkken/ restaurant.

  Omfatter temaene areal, volum, målestokk, plantegninger

  hegeo - 12.02.2015 14:40

 19. Kan en sirkel bli til en boks?

  • Denne oppgaven tar utgangspunkt i det eleven kan fra før. Hva husker elevene av begrep og formler i geometri?
  • Oppgaven egner seg godt som innledning til geometri på 1YP. Den kan enkelt utvides til en større oppgave hvor eleven regner med målte størrelser.
  • Har ofte brukt oppgaven som innledning og avslutning av emnet. Elevene reflekterer over hva de kan fra før og hva har de lært? Passer god for både gutter og jenter på alle studieretninger.
  • Undervisningsopplegget finner du som en fil under ressurser. "Sirkel til boks"

  Line Johnsen - 30.01.2013 14:28

 20. Lese og anvende en grafisk framstilling (BMI)

  Et enkelt opplegg der elevene skal kunne lese og bruke en litt utradisjonell grafisk framstilling.

  Grafen gir informasjon i meter, tommer, kilogram og pund (gir grunnlag for anslag og omregning).

  Læringsmål: Kunne lese grafer, kunne bruke grunnleggende ferdigheter og anslag.

  Arvid Feldhusen - 13.05.2013 15:43

Pages