Search page

Søket fant 120 resultater på 0.047 sekunder.

Søkeresultater

 1. Mål i vei!

  Opplegget innbefatter målinger, omgjøring av enheter og arealberegninger.

  Elevene jobber sammen i grupper og gjetter først ulike arealer, deretter gjør de målinger og beregninger.

  Siste del av oppgaven er mer basert på at elevene skal drøfte og reflektere over de målingene som er utført.

  Inngangen til oppgaven er enkel, men vanskelighetsgraden øker etter hvert. En differensiert oppgave.

  0309brbo - 18.02.2014 18:41

 2. Puls

  Innhold: Prosent, multiplikasjon

  Grunnleggende ferdigheter: Kunne multiplisere, bruke Excel, prosent

  Metode:

  Først skal man måle «hvilepulsen» i femten sekunder. Dette gjøres best på halsen/ håndledd. Resultatet noteres ned.

  Arbeide i par, begge i paret skal utføre både aktiviteten og registreringen.

  Den ene skal være aktiv, mens den andre skal ha kontroll på klokke og registrering.

  Aktiviteten: den ene løpe/gå opp og ned en trapp (min 2 etg) fire ganger. Elevene starter på toppen av trappa.

  1506elha - 18.02.2014 19:22

 3. Lag en beholder til kosmetisk krem

  Elevene skal lage et kosmetisk produkt i naturfag. Hva er mer naturlig enn å lage en beholder til den! Vi har lagd den i gips, leire og nå sist med en 3D-printer. Her er det bare fantasien som setter grenser.

  Erlend Thune - 20.02.2014 15:24

 4. Skoletur

  Målet for oppgava er at elevene skal ta del i planlegging av en eventuell skoletur, og se at vi bruker matematikk i mange sammenhenger i hverdagen vår. Elevene må innhente opplysninger, bearbeide dem og presentere dem.

  Læringsmål:

  - lage et budsjett

  - bruke prosentregning

  - kunne bruke og vite hva proporsjonale og omvendte proporsjonale størrelser er

  - bruke digitale verktøy (Excel)

  irenee - 06.03.2014 09:53

 5. Volum og massetetthet av snøfigurer

  Elevene skal beregne volum av snøfigurer og sammenligne verdien med mengde vann som er igjen når figuren har smeltet.

  Kristine Lohne - 29.01.2014 13:34

 6. Indeksregulert tilbud

  Opphall Bygg leverer ferdige eneboliger. Prisene gjelder materialer og arbeidslønn, men er uten utgifter til jord-, stein- og betongarbeid.

  Familien Ottesen skrev kontrakt på kjøp av en bolig i august 2014. I kontakten står det at boligen skal leveres 1. februar 2015, og prisen på 1 430 000 kr skal indeksreguleres slik at Ottesen vil få et sluttoppgjør der forandringen i indeks fra august 2014 til februar 2015 vil bli innregnet.

  bodil-ahrens.berge - 05.02.2014 15:38

 7. Rørbøy

  En liten matematikkoppgave som gir introduksjon til beregning av rørbøy.

  Elisabeth K - 05.02.2014 15:44

 8. Praktiske oppstartsoppgaver i matte

  Matematikkoppgave for å bli litt kjent med læreboka, hverandre, lærere og noen matematiske begreper som elevene møter på i programfag.

  Mål med oppgavene

  toneln - 21.05.2014 09:40

 9. Beregn steglengden

  Foto: Wenche Dypbukt

   

  Diskuter om det er store forskjeller på steglengden til folk? Hvordan påvirkes steglengden når dere går sakte eller fort, når dere løper, går i motbakke eller unnabakke? Har skotøy noe å si? Hva med kjønn, alder og kroppslengde? 

  Undersøk hvordan steglengden påvirkes av noen av faktorene ovenfor.

  Hva slags beregninger kan dere bruke steglengden til?

  Lag formler, tabeller og grafiske framstillinger der steglengde inngår som en variabel.

  Wenche Dypbukt - 05.01.2015 16:30

 10. Matematikkoppgave på Facebook

  Elevene skal løse og kommentere en oppgave som er funnet på Facebook. Opplegget passer som en introduksjon til arbeid med regnerekkefølge.

  Kristine Lohne - 19.03.2014 18:31

 11. Hverdagsøkonomi

  Budsjett og refleksjon over økonomi etter å ha sett "Luksusfellen". Laget for Helse og oppvekst, men kan brukes på alle studieretninger.

  annkl4 - 27.03.2014 12:01

 12. Anbudskonkurranse - oppussing av skolekjøkken (bygg, maler eller klima/energi)

  Tverrfaglig matematikk, norsk og programfag. Elevene fikk i oppdrag å pusse opp skolekjøkkenet på ungdomsskolen. De skulle gå på befaring og beregne mengde og velge kvalitet på materialer. De ble vurdert av norsklærer og programfagslærer.

  karber7 - 27.03.2014 13:58

 13. Økonomi og helse

  Fagene som inngår - Mattematikk, Yrkesutøvelse og Norsk kan også tas med.

  Kompetansemål fraY5- gjøre greie for .......Arbeidstaker, roller, regelverk, kommunikasjon,Økonomi, prosentregning, lønn og skatt,søknad - skriftlig kommunikasjon. Digitale ferdigheter.

   

  Ressurser og utstyr: Kalkulator, lærebøker, Internett, egne erfaringer og nettressurser til forlagene og Ndla.

  Læringsaktivitet:

  Begynne med å finne en stilling.

  Tenk en 100% stilling hvor du betaler 33 % skatt.Finn nettolønn.

  jan.kjetil.tjemsland@rogfk.no - 09.12.2014 11:18

 14. Handle på krita?

  Et undervisningsopplegg der elevene skal vurdere forbruk og bruk av kredittkort relatert til ungdommers hverdag.

  Opplegget inkluderer grunnleggende ferdigheter ved at elevene skal bruke digitale verktøy og presentere resultatet muntlig.

  Som igangsetter anbefales å se en episode av Luksusfellen (se lenke under). Videre skal elevene jobbe sammen i par og presentere resultatet for resten av klassen.

  Vurderes med karakter etter vurderingskriteriene i oppgaven.

  2810mjka - 17.02.2014 11:42

 15. Arkitektkonkurranse

  En familie ønsker å bygge et hus. I klassen arrangeres det en arkitektkonkurranse der tomta, bygningen og romløsninger skal planlegges. Tomt og modellhus skal lages i målestokk og det skal legges ved en romplan og budsjett for byggingen (se oppgavetekst) 

  Aina Fardal - 11.03.2015 11:17

 16. Vekstfaktor

  Vekstfaktor-innlæringsoppgave.

  leskry - 22.05.2015 15:01

 17. Hans Rosling: Global population growth, box by box

  Hans Rosling: Global population growth, box by box

  Hildegunn Moland - 10.11.2015 13:04

 18. Beregne DPI i bilder

  Oppgave med 2 bilder der elevene skal gjøre omregning fra cm til tommer, og beregne bildets DPI og forstørring. Kan utvides til å finne gyldne snitt etc..

  renate.elise.jakobsen@ffk.no - 01.12.2015 15:50

 19. Volum og vekt på kjøkkenet

  Forslag til opplegg for innlæring i bruk av måleutstyr på kjøkkenet og trening i vurdering av volumer og vekter av ulike råvarer.

  rune.skiaker@nannestad.vgs.no - 01.12.2015 14:59

 20. Matematikk i medier og kommunikasjon - relevante likninger og forholdstall

  I dette undervisningsopplegget finner du oppgaver knyttet til likninger og forholdstall som er relevant for MK-faget.

  Cecilie Isaksen Eftedal - 04.12.2015 22:03

Pages