Search page

Søket fant 108 resultater på 0.044 sekunder.

Søkeresultater

 1. Volum av sylinder

  Elevene kan jobbe selvstendig eller i grupper med oppgavene hvor de regner på volumet av sylindere i bilmotorer.

  Anette Frigstad - 19.06.2013 09:48

 2. Formlikhet og forholdstall ved A-arkene

  Elevene skal enten utlede eller måle seg fram til forholdet mellom høyde og bredde til A-arkene (f eks i A3- og A4-arket) og generere en figur i Geogebra ved hjelp av regnearket der, som viser systemet av arkene fra A0 nedover til A5. Et løsningsforslag i Geogebra er vedlagt.

  Utgangspunktet for A-arkene er som kjent at om man bretter arket på tvers på midten, får man et ark med samme form. A0-arket har areal 1 m^2, og de neste arkene i serien får man gjentatte halveringer av dette; se bildet under.

  Jan Sandbakken - 06.11.2013 15:21

 3. Konsumprisindeks

  Elevene skal lage klassens egne (forenklede) konsumprisindeks. De velger ut noen vanlige forbruksvarer som de finner prisen på i dag, i 1998 (f eks ved å spørre foreldre og andre) før vi beregner snittet av anslagene og beregner konsumprisindeksen. Til slutt estimeres indeksen og prisene fram i tid, her i 2026. Opplegget er beskrevet i vedlegg.

  Jan Sandbakken - 07.11.2013 10:32

 4. Mutter

  Mutter er et rett prisme med en regulær sekskant som grunnflate fratrukket en sylinder.

  Sekskanten er bygd opp av seks likesidete trekanter, pytagoras' setning gir sammenheng mellom side og høyde i trekantene.

  Måler lengder og beregner volum, kontrollerer ved å måle volum direkte (målesylinder) eller indirekte (vekt av fortrengt vann).

  Knut Barder - 07.11.2013 11:19

 5. Vekt på geometriske figurer

  Elevene skal gjennom utforsking og samarbeid finne en måte å regne ut vekten av ulike geometriske figurer læreren har laget på forhånd i tykk papp. Elevene skal i størst mulig grad finne egne metoder for å løse oppgaven. For å løse den må de ha måleredskaper og en referanse på vekten av pappen. Denne referansen kan være vekten av en pappfigur med kjente mål og kjent vekt (figur «0» under), eller egenvekten av pappen slik den er oppgitt på innpakningen.

  magmor - 09.01.2014 13:57

 6. Rørbøy

  En liten matematikkoppgave som gir introduksjon til beregning av rørbøy.

  Elisabeth K - 05.02.2014 15:44

 7. Hverdagsøkonomi

  Budsjett og refleksjon over økonomi etter å ha sett "Luksusfellen". Laget for Helse og oppvekst, men kan brukes på alle studieretninger.

  annkl4 - 27.03.2014 12:01

 8. Helse i den norske befolkning

  FYR- opplegg i matematikk 1P-Y for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag.

  Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Folkehelsepolitisk rapport som utgis årlig av Helsedirektoratet. Først gis en kort introduksjon til undervisningsoppleggets fundament, og begrunnelse for at anvendelsen passer godt for yrkesretningen Helse- og oppvekstfag (HO).

  heiupp - 17.06.2014 18:49

Pages