Skyvelære

Beskrivelse: 

I denne oppgaven skal vi lære å bruke skyvelære, samtidig som vi skal se at det er et hjelpemiddel til å sammenligne tallverdier til brøker.

Poenget er å oppdage at det er 2 måleskalaer som kan benyttes.

Under ressurser ligger en link til hvordan vi bruker et skyvelære til å måle både utvendige og innvendige lengder.

Foto: Science Photo Library / NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Ressurser

I tillegg til skyvelære og skrivesaker, trenger vi diverse skruer/ muttere med kjent diameter i ulike esker med størrelse angitt på eska, men uten benevning.

( 5/8,7/8,1/2,3/4 )

Øving 1

Ta utgangspunkt i eskene med skruer (tallstørrelsen står på eskene):

Hva betyr: 5/8 – 7/8 - 3/4?

Hva gir tallene uttrykk for / hva er det de måler?

Har tallene noen benevning?

Øving 2: Registreringer på skyvelæret

Finner ut at det er 2 skalaer på skyvelæret - cm og tommer (")

Hvordan er de 2 skalaene inndelt?

cm- skala: 10 deler

" - skala: 16 deler

Vet at 1cm = 10 mm, dvs. 1 enhet på cm- skalaen = 1mm

Hva med "- skalaen ( tomme-skalaen )?

1" = 16 enheter

Utfordring til alle: Hva skal vi kalle den enheten?

Øving 3: Bruk av "- skalaen

Gjennomføre målinger på diverse muttere/ skruer og registrere enheter.

Mulig forløp:

3/4 måles til 12 enheter på skalaen ( egentlig 12 av 16 )

7/8 måles til 14 enheter på skalaen ( …14 av 16 )

5/8 måles til 10 enheter

11/2 måles til 24 enheter

½ måles til 8 enheter

Går det derfra an å komme over til en ny brøk på "- skalaen ?

3/4 → 12/16 ( ? )

5/8 → 10/16

11/2 → 24/16

1/2 → 8/16

Hva ble resultatet? Jo, alle brøkene har fått samme nevner.

Øving 4: Sammenligne størrelser

Går det an, ut fra resultatene med felles nevner, å skrive brøkene i tabellen under i stigende rekkefølge mot høyre?

3/4

5/8

1/2

1 1/2

7/8

         

12/16

10/16

8/16

24/16

14/16

         

Kontroll

Stemmer tabellen med skruene i eskene i forhold til størrelse? Prøv med noen målinger.

Poenget med oppgaven er å bli kjent med at vi har flere måleenheter enn cm- skalaen. I tillegg vil kanskje eleven se at det er lettere å sammenligne størrelsen på brøker når de har felles nevner.