Prosent og meterstokken

Beskrivelse: 

Prosent og meterstokken

Meterstokken er også fin til å forklare prosentregning. Da fester vi på nytt en meterstokk på tavla med teip. Da kan du skrive 0 % ved 0cm og 100 % ved 100cm. Om vi nå skal regne ut prosenter av for eksempel 600 kroner, da skriver du 0kr ved 0 % (0cm) og 600kr ved 100 % (100cm). Poenget er jo nå at 600kr tilsvarer 100 %. Ved en lett gjennomtenkning vil du se at
1 % av 600 kroner er 6 kroner. Hva er da 50 % av 600 kroner? Jo, det må jo bli 300 kroner. Hva da med 25 %, 30 % eller 80 %? Jo, dette blir det lett å lese av, nemlig at svarene blir 150 kroner, 180 kroner og 480 kroner.

Nå kan jeg erstatte 600 kroner med 2000 mennesker eller 500 biler eller 80.000 kroner eller …

Du skal feste en meterstokk på tavla med teip. Del inn meterstokken i %, prosent.

Opplegget legger opp til en god elevaktivitet