Foredrag med PowerPoint om sosiale medier

Beskrivelse: 

Lærere i programfaget kommunikasjon og service og norsklærer samarbeider om et felles undervisningsopplegg, der elevene skal utarbeide en presentasjon med bruk av PowerPoint. I programfagtimene har elevene fått en grundig innføring i bruk av PowerPoint, mens i norsktimene har de jobbet med muntlige ferdigheter. Elevene holder presentasjonen både for norsklærer og programfaglærer. Det settes to karakterer, en karakter i programfag og en i norsk.

Målet med prosjektet er at elevene skal bli mer bevisste bruken av sammensatte tekster i en presentasjon, kunne stå foran et publikum og formidle et faglig innhold.

Elevene får en innføring i bruk av PowerPoint i sine programfagtimer (Kommunikasjon og service). Oppgaven om sosiale medier blir presentert, og elevene utarbeider sin PowerPoint når de har funnet fagstoff om sosiale medier. De skal ta utgangspunkt i et ark med flere spørsmål om sosiale medier, og de velger om de vil svare på alle eller om de vil fordype seg i noen av spørsmålene.

I norsktimene tar norsklærer utgangspunkt i temaet sosiale medier og får i gang en diskusjon om temaet. Det er viktig at elevene blir bevisstgjort hvor mye tid de bruker på sosiale medier, om hvilke fordeler og ulemper de opplever i møtet med sosiale medier. Norsktimene vil også inneholde ulike øvelser om hvordan man holder presentasjoner.

Programfaglærere og norsklærere har ulike vurderingskriterier som presenteres for elevene når prosjektet starter.