Volum av sylinder

Beskrivelse: 

Elevene kan jobbe selvstendig eller i grupper med oppgavene hvor de regner på volumet av sylindere i bilmotorer.

Ressurser