Volum av sylinder

Beskrivelse: 

Elevene kan jobbe selvstendig eller i grupper med disse oppgavene hvor de regner på volumet av sylindere i mopedmotorer og bilmotorer. Mine elever likte oppgavene, og det var tydelig at dette var noe de var interessert i.