Ny garderobe

Beskrivelse: 

Innhold:

Redesign og omsøm av egen garderobe, der en vurdering av eget forbruksmønster inngår. I tillegg skal elevene sette opp budsjett, føre regnskap og utføre budsjettkontroll i Excel.

Læringsmål:

Vurdere eget forbruksmønster, beskrive prosessen fra idemyldring til ferdig produkt og gjøre kostnadsberegninger.

Grunnleggende ferdigheter:

Kunne gjøre beregninger og uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Sluttprodukt:

Nytt antrekk og skriftlig innlevering i naturfag og matematikk.

Ressurser

Se vedlagt fil.

Vurdering med karakter av skriftlig arbeid i matematikk og naturfag.

Vurdering med karakter av prosess og produkt i produksjon.

Klær fra egen garderobe, symaskiner, diverse sytilbehør