Volum og Tetthet

Beskrivelse: 

Ppt. er ment som hjelpemiddel for å vise fram begrepene volum og tetthet på en forståelig måte. Det er ment å brukes med tekstboka, i dette tilfelle SINUS MATTE 1SS. Fordi det finnes ulike tekstbøker er henvisninger til oppgaver fra boka fjernet i denne powerpoint-en, men læreren kan gjerne sette inn oppgaver hvor det passer, slik at man gjennomgår noe stoff, så gjør relaterte oppgaver, så gjennomgår litt mer stoff, gjør flere oppgaver, til man er ferdig med kapittelet.

Opplegget bygger på begrepene lengde og areal, og inkluderer noe repetisjon av disse begrepene, for at elevene ser sammenhengen.

Læringsmål: «løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum»

Grunnleggende ferdigheter: regne tetthet og volum, likninger

Økten begynner med repetisjon av begrepene lengde og areal, som begrepene volum og tetthet bygger på.

Så tar man en diskusjon rundt det elevene fra før knytter til begrepene volum og tetthet. Be elevene gi eksempler. Når de har tenkt litt selv, og kanskje hatt det vanskelig spesielt med å forstå begrepet "tetthet" (som er min erfaring), sender læreren rundt en stein og et stykke bomull på lik størrelse (som vist i ppt). Når elevene får holde et eksempel i hver hånd, som representerer samme volume men ulike tettheter, forstår de begrepene mye bedre.

Deretter fortsetter man med utregninger av tetthet, volum og masse. Her kan elevene øve på likningsreglene også.

Undervisningsøkta rundes av med individuelt arbeid hvor elevene jobber med oppgaver fra boka, og læreren går rundt og hjelper der det trengs, og klassen gjennomgår oppgaver i felleskapet etterpå.

Det er påvist at man husker best det man knytter hukomelse som involverer sanser til.

Målet er at det skal være lettere for elevene å forstå to begrep som pleier å være utfordrende for dem, ved å behandle stoffet med tydelig illustrasjoner og ekesmpler de selv kan ta på.

klasserom, projektor til ppt., stein og bomull på lik størrelse, mål som viser lengde, areal (f. eks. et ark skåret til samme grunnareal som kuben) og volum (en kube).

Lærebok med oppgaver.