Blanding av kjølevæske

Beskrivelse: 

Oppgaven går ut på å lage en tabell og graf som viser hvordan blandingsforholdet mellom vann og glykol påvirker frysepunktet til en frostvæske.  Videre kan elevene finne prisen på glykol og regne på fortjeneste og salgspris på ulike frostvæskeblandinger.

En kjølevæske består av en blanding av glykol og vann.  Tabellen ovenfor viser hvordan frysepunktet endrer seg avhengig av glykolmengden i denne blandingen.

  • Kopier tabellen over, og fyll inn manglende opplysninger.
  • Lag en graf som viser sammenhengen mellom glykol, vann og frysepunkt.
  • Gir grafen en bedre forståelse av sammenhengene?
  • Hva slags grafisk framstilling bør du velge?

 

Du driver et bilverksted som ofte skifter frostvæske på biler.  Du skal blande frostvæske til dette formålet.  

  • Finn prisen på glykol og regn på fortjeneste og salgspris.
  • Hvilke vurderinger må du gjøre?

(For enkelthets skyld kan vi gå ut fra at du fyller på med 5 liter med frostvæske på en bil.)

Det er viktig å bruke de mulighetene et bruk av regneark gir og å lage oversiktlige tabeller, grafiske framstillinger og beregninger. Hensiktsmessig valg av grafisk framstilling. Begrunner valg.

Regneark (eventuelt kalkulator og ruteark)