Search page

Søket fant 29 resultater på 0.048 sekunder.

Søkeresultater

 1. Gjødsel: ressurs - men miljøproblem

  Yrkesrettet oppgave i Matematikk VG1 på Naturbruk.

  Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en artikkel om gjødsel som ressurs, men og som et potensielt miljøproblem. Artikkelen er delt i tre arbeidsoppdrag. Det er laget spørsmål til innholdet i teksten som elevene skal svare på underveis.

  Grunnleggende ferdigheter:

  - å kunne uttrykke seg muntlig

  - å kunne uttrykke seg skriftlig

  - å kunne lese

  - å kunne regne

  Det er en fordel om eleven bruker digitalt verktøy til grafisk fremstilling i oppgaven.

  harbre - 14.05.2013 09:09

 2. Høydemåling av store bygninger

  Høydemåling av bygninger. 2 – 3 elever samarbeider om opplegget.

  Noen elever har hatt sammenlignende oppgave med å måle trehøyde i produksjonsfaget ved hjelp av målepinne de holder i handa.

  Opplegget er i utgangspunkt beregnet for 1P elever, bestemme ukjent høyde på formlike trekanter, men denne kan også brukes for 1T elever der vi kan legge inn oppgave med å bestemme vinkel.

  jan-helge balto - 30.04.2013 12:30

 3. Mjølkeproduksjon og beregninger av volum

  Elevene skal jobbe to og to. De skal måle opp mjølketanken i fjøset vha målebånd eller tommestokk, etterpå skal de regne ut volumet av tanken. På bakgrunn av årsutskriten fra Tine, skal de regne på hvor mye ei ku produserer i gjennomsnitt pr. dag, hvor mye mjølk fjøset leverer pr. tankhenting, hvor stor del av volumet i tanken som brukes i både liter og prosent, sammenligning av produksjonen i forhold til kvote og i forhold til landsgjennomsnitt.

  elifi - 27.03.2014 12:01

 4. Gjødselberegning

  Tverrfaglig oppgave som omhandler spredning av naturgjødsel og kunstgjødsel. Egnet for samarbeid.

  may.borset@stfk.no - 02.12.2014 15:47

 5. Fabrikktråler-regne utbytte og fortjeneste

  En god filetmaskin øker utbytte og fortjeneste noe enormt. Denne oppgaven viser hvor mye mer det blir i fortjeneste når utbyttet øker en prosent.

  Hans Olav Gjendem - 12.11.2013 14:52

 6. Vekt på hest

  FOTO: Jens Arne Meistad

   
   

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å gjøre et overslag over hvor mange kilo hesten er uten å veie den.

  Det blir litt algebra med formelregning, for det fins en formel som tar utgangspunkt i brystmålet til hesten for å angi cirka vekt. Formelen avhenger av hvilken type hest elevene har; lett edel rase, tung rase eller ponni.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 14:02

 7. Lagringstemperatur for såkorn

  Kilde: NTB Scanpix

   

  I denne oppgaven skal elevene forsøke å tolke et diagram som viser hvordan faktorer som vanninnhold og temperatur påvirker lagringsforholdene for såkorn. I naturfag eller i programfagene kan det være interessant å ta opp hva som skaper varmeutvikling i fuktig og varmt såkorn og hvilke prosesser som kan oppstå i en kornsilo.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 13:16

 8. Fôring av sau

  Foto: Nils Erik Bjørholt

   

  Dette er en praktisk oppgave om overslagsregning på fôrmengde. Som en del av oppgaven har vi tatt inn datoer og kalenderdager. I tillegg til kompetansemål i matematikk (se marg) dekker vi også regning som grunnleggende ferdighet i naturbruk:

  «... Regneferdigheter innebærer også å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametre og å sette opp og tolke tabeller, diagram og enkel statistikk»

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 10:09

 9. Fødselstall hos gris

   

  Foto: Jens Arne Meistad

   

  Mange videregående skoler med naturbruk har satt seg ulike produksjonsmål i fjøset, og i denne oppgaven skal elevene finne ut om målene er nådd i grisefjøset i forhold til en begrenset besetning.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 10:00

 10. Hellelegging

  I denne oppgaven skal elevene øve seg på å lage mønstre av hageheller og «knott»-stein (små brostein). Foruten det estetiske blir det målinger, mengdeberegninger, enkel brøkregning og forholdstall.

  Oppgaven kan lett forandres til andre «enheter», forholdstall bestemt på forhånd, bruk av frilagte heller i mønsteret i stedet for knott. Men det er viktig at elevene selv får lage mønstre. Og gjerne utfordre de på hvordan mønsteret  blir seende ut når enheter bygges sammen til større flater.

  Wenche Dypbukt - 03.03.2015 10:43

 11. Matematikk for naturbruk, forberekning

  Enkel praktisk oppgåve som kan nyttast i matematikkundervisning utandørs.

  Anders Herfoss - 06.11.2013 15:07

 12. Hvor mye er en favn ved?

  Et undervisningsopplegg om måleenheter.

  Foto: Camilla Boquist

   

  Favn er en måleenhet både for lengde og volum. Vi snakker om «10 favners dyp» og om «3 favner bjørkeved».  Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og benevningene som benyttes i «vedmarkedet».

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 08:49

 13. Rundballer

   

  Foto: Jens Arne Meistad

   

  Hensikten med oppgaven er at elevene skal kjenne igjen geometriske former, gjøre gode målinger og deretter bruke tilhørende formler i beregninger.

  I tillegg til kompetansemål i matematikk (se under kompetansemål) dekker vi også den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i naturbruk:

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 09:15

 14. Planting av spirea

  Foto: Jens Arne Meistad

  Utgangspunktet er at elevene skal beplante et felt utenfor skolen med spirea. Det er lurt å beregne hvor store mengder man trenger. Hvis ikke, kan det fort bli for lite av noe og for mye av noe annet. Det kan man unngå ved å lage en tegning eller hageplan med riktige mål. Oppgaven handler om å se på formen og størrelsen på bedet og tegne inn hvordan bedet kan beplantes med Bjarkøyspirea (se under ressurser). Det går selvsagt an å velge andre busker som passer.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 12:25

 15. Matematikk i ei kasse med settepoteter

  (Foto: Tvedestrand og Åmli vgs.)

  Små, enkle regneoppgaver med utgangspunkt i mål og vekt på kasser med settepoter.

  Julie Bjørnstad - 12.09.2014 08:18

 16. Matte og skogbruk

  Handler om å kombinere  deler av geometriundervisningen med noen enkle målinger i skogbruk.

  jensjo@vfk.no - 04.11.2015 12:40

 17. Sommerblomster - et regneoppdrag

  Mye god matematikk når man skal planlegge vårens sommerblomster.

  Oppgaver i vedlagt fil.

  Julie Bjørnstad - 15.09.2014 08:12

 18. Tetthet i merder

  Her kan du lære å beregne tetthet i merder. Oppgaven viser trinnene i utregningen, steg for steg.

  Trine Merethe Paulsen - 27.10.2014 14:54

 19. Finn spireprosenten i korn

  Undervisningsopplegg fra ndla naturbruk.

  Forsøk: Finn spireprosenten i korn.

  Hvor god kvalitet har såkornet?

  I dette forsøket skal elevene så korn, deretter registrere og beregne hvor stor andel av kornet som spirer.

   

  Berit Reitan - 19.04.2016 10:33

 20. Gjerding - praktisk oppsett, beregning av areal, omkrets, materialer, kostnader

  Vi skal gjerde inn et beiteområde, kombinert for sau og ku (eller annet dyreslag). Vi skal beregne hvor mye gjerde vi trenger og hva kostnadene blir.     

  cecilie.ausland@tvedestrandamli.vgs.no - 09.02.2016 12:37

Pages