Car parts and recycling

Description: 

Working with vocabulary and a pre-reading activity before we read a text about recycling car-parts. We end up with a creative poster, rap or video about the topic.

Som en før-lesingsoppgave deler jeg ut kopi av "Oppgave 1"til hver elev. Oppgaven er selvforklarende for elevene.

Oppgave 2 kopieres og er selvforklarende for elevene.

Oppgave 3: Teksten "13 surprising car parts that can be recycled..." kan leses selvstendig, men jeg foretrekker at elevene veksler på å lese i par.

Oppgave 4 er litt kreativ og innebærer ikke nødvendigvis mye skriving - noe som kan appelere til svake elever.

 

Kopier av oppgave 1, 2, 3 og 4