Fra en lyrikkformidlers "bekjennelser". Om å lese lyrikk

Personlig essay av Stefan Andreas Sture fra Bok og bibliotek nr 6 2012, ligger vedlagt som PDF.