Bruk tallerkenmodellen og beregn næringsinnhold

I dette undervisningsopplegget skal elevene lage lunsjporsjoner ved hjelp av tallerkenmodellen. En viktig målsetting er å kunne vurdere næringsinnhold opp mot anbefalinger.

I vedlagte fil finnes en forslag til organisering og lenker til ressurser på hhv NDLA matematikk og NDLA helse- og oppvekstfag.