Masteroppgave om Fyr-engelsk på TIP med lærebokanalyse .