Årshjul for FYR-samarbeid

I denne artikkelen vil Alison og Ole Christian beskrive årshjulet som vi har utviklet ved Fusa vgs. Lenger ned i teksten finner dere et bilde av årshjulet og en lenke til en tom mal.

Årshjulet fungerer veldig godt som første steg i FYR-arbeidet. Det kan ta litt tid i begynnelsen, men det er en god investering siden gjenbruksverdien er stor. 

Bakgrunn:
Alison er FYR-koordinator i språkfag og Ole Chr. er eKoordinator. Alison kom med en bestilling på et årshjul og så satte vi i gang. Vi begynte å tenke på hvilke utfordringer som finnes når man skal drive med FYR. Vi synes at sirklene ga liten oversikt og var lite fleksible for vår bruk. Vi bestemte oss derfor for å gå tilbake til et firkantet og "kjedelig" årshjul.

Ole CHr. foreslo å bruke Google Documents (GDocs) av flere grunner. Først, alle ansatte i HFK har fått tildelt en brukerkonto, så det var tilgjengelig for alle. GDocs har samskriving innebygd og finnes i skyen. Fordelene ved dette er at årshjulet alltid er oppdatert. Da unngår man at noen av lærerne sitter med forskjellige (og utdaterte) versjoner av årshjulet. I tillegg kan alle skrive i det samtidig, perfekt for samarbeid. Grunnen til at vi valgte regneark er at det allerede er inndelt i ruter, noe som er en fordel ved kalenderplanlegging. I GDocs kan man også kommentere i ruter og det finnes en lynmeldingsfunksjon innebygd.

Målene våre

Noen retningslinjer:
Når man setter seg ned for å fylle ut årshjulet bør man kun ha fokus på å fylle årshjulet med sin egen plan for året. Samarbeidet forutsetter at man vet hvilke områder de forskjellige fagene har. Det vil derfor kraftig lette arbeidet om man kan se på et fullstendig årshjul før man begynner diskusjoner om hvor man kan drive FYR-samarbeid. Det er også en stor fordel at programfaglærer (PF) fyller ut sitt årshjul først, og deretter fellesfaglærer (FF). Da kan FF lettere plassere emner på riktig tid slik at man åpner for tverrfaglig samarbeid.

Det er også viktig å begrense seg når man legger inn hva man driver med i årshjulet. Et viktig suksesskriterium er at årshjulet raskt gir en god og fullstendig oversikt. Prøv derfor å begrense utfylling til kun ett eller et par stikkord. Utfyllende informasjon bør legges i en merknad.

Design:
Det er svært viktig for lesbarheten og oversikten at man ikke blir for kreativ med fargene. Da Alison utviklet designet, så tok hun utgangspunkt i de samme fargene som på FYR-rammeplanheftet. Vi synes de passer fint. Dere kan selvfølgelig velge deres egne farger men det anbefales på det sterkeste å holde seg til de fargekodene for FYR-nivåa som er foreslått. Nivåa er Alisons egne formuleringer som dere kan bruke om dere vil, eller bruke deres egne (nivåa - mer info). Det er mulighet til å skrive kommentater til hverandre også på årshjulet (klikk på kommentere - det ligger i det samme felt som merknad). Vi tenker også å skille mellom de forskjellige nivå 2-prosjektene. Som nevnt er dette 'work in progress.' 

Organisering:
Ved Fusa vgs har vi organisert årshjulene i en mappe i GDrive som er delt med alle ansatte ved skolen. Dette gjør organiseringen mer robust. Dersom en studieretning får nye FF så ligger all informasjonen allerede tilgjengelig, og man slipper å tenke på nye delingstillatelser og lignende. I tillegg kan man titte på hva de andre har gjort og hente inspirasjon.

Vi har også lagd ett årshjul per trinn per programfag. Altså; vg1 TIP, vg2 PIN, og så videre. Skoleledelsen har prioritert dette arbeidet og avsetter tid periodisk for at vi kan planlegge og oppdatere planer. I tillegg legges det til rette for at FF ikke er inne i for mange forskjellige studieprogram, men heller får fellesfag i samme studieretning i både vg1 og vg2.

Kollegene våre har fått opplæring i GDrive og om hvordan de skal fylle inn årshjulene. Det bør beregnes litt tid til dette.

Tekniske tips:
GDrive i HFK kan man logge seg på ved å gå til google.com og logge seg på med brukernavn@gskole.no og sitt HFK-passord. Vær obs på at man må logge av sin personlige konto dersom man har slikt. eKoordinator eller avdelingsleder med IKT-ansvar bør opprette mappen for så å dele den med alle andre. Når mappen blir delt med deg vil du finne den til venstre under "Delt med meg". Her bør man umiddelbart høyreklikke på mappen og klikke på "Legg til på min disk". Da vil den alltid være synlig med en gang man logger seg på sin egen disk.

Når man går i gang med utfylling er det et par ting å være obs på. Det første man bør gjøre er å legge inn ferier på tvers av alle fagene. En av knappene du kommer til å bruke mest er "slå sammen celler". Slå sammen cellene og skriv inn stikkordet for emnet for denne perioden. Bruk gjerne en ramme rundt perioden slik at den blir lettere å se. Har du utfyllende informasjon om hva emnet går ut på, legg dette i en merknad (Skift+F2).

Du kan også sette inn lenker i cellene (klikk på sett inn -> lenke), som for eksempel til NDLA-oppleggene eller dokumenter i GDrive.

Her er en lenke til et blankt årshjul. Lykke til!

Bildet viser hvordan et (nesten) ferdig utfylt årshjul kan se ut. Legg merke til at det her ikke er lagt inn noe samarbeid på nivå 3. De fire oransje i januar er to parallelle nivå 2.

Årshjul FYR HO