Spiselig del

I denne øvelsen bruker vi næringsstofftabellen eller matvaretabellen.no

Elevene finner den spiselige delen for utvalgte matvarer. Spiselig del av poteten er f.eks. 82 %

Deretter introduseres prosentfaktor som elevene skal regne ut. Til slutt multipliseres prosentfaktor med mengde, og vi finner hvor mye av matvaren som kan benyttes.

Øvelsen kan lett utvides med andre matvarer, og øvelsen kan også kombineres med svinn i %.

Beregnet tidsbruk: 1 time

Fil Download SPISELIG DEL.docx (21.88 KB)