Legemiddelregning

Oppgaver i legemiddelregning. Regning med forhold, volum, vekt.