Terningkast 6

Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, matematikk, engelsk, dokumentasjon og kvalitet, tekniske tjenester og produksjon

Hver elev skal produsere en aluminiumsterning utfra en arbeidstegning. Eleven skal finne egnet materialtype, regne ut hvor mye material som trengs, hvilken tykkelse materialet skal ha og kutte material og sveise det sammen. De må også i arbeidsprosessen regne ut strømstyrke, gassmengde under sveising og trådtykkelse. Når de har sveiset, skal elevene regne ut vekt på hver side av terningen for å få likevekt.

ref Nordkjosbotn vgs 22.3.13

Microsoft Office document icon Download terningkast6.doc (65.5 KB)