Godalen videregående skole leser

Godalen videregeånde skole leser. (Her kan man enkelt endre navn på skole.)

Dette undervisningsopplegget brukes på vg1-elever rett før eller etter høstferien. Elevene tar i bruk ulike lesestrategier som de senere kan bruke i undervisningssituasjoner eller lignende. Undervisningsopplegget har fokus på før-, under- og etterlesingsstrategier.

Både programfaglærere og norsklærere tar del i undervisningsopplegget. På forhånd har programfaglærere fått innføring i de ulike strategiene. Målet er at både fellesfaglærere og programfaglærere skal bruke strategiene i etterkant slik at det blir en kontinuitet i det hele, og at det er gjenkjennelig for elevene slik at de opplever mestring.

Laget av Geir Lund og Lisbeth Igland, Godalen videregående skole