Rapport fra utplassering i bedrift

Rapportmal

Et forslag til hvordan en rapport kan settes opp med forklaring til de enkelt innholdsdelene. Den kan brukes i alle programområder, og kan fungere som stillas til alle elever.

Delt av Heidi Henriksen, Godalen videregående skole, Rogaland

Fil Download Rapportmal.docx (14.64 KB)