Arbeidsulykker

Arbeidsulykker

Dette undervisningsopplegget er lagt opp til selvstendig arbeid.

På forhånd er det en fordel at programfaglærer har gjennomgått HMS med elevene på verksted eller lignende, og satt elevene inn i emnet. Det vil gjøre elevene bedre rustet til å jobbe med oppgavene.

Norsklærer bør på forhånd ha gjennomgått sjangeren fortelling.

Undervisningsopplegget inneholder flere ulike oppgavetyper

  • Lesing av fagtekst
  • Spørsmål og svar
  • Begrepsforklaring av faguttrykk og fremmedord i tabell
  • Lesing av tabell og statistikk
  • Skriving av skjønlitterær tekst
Fil Download Arbeidsulykker.docx (539.96 KB)