Oppskrift - artikkel

Dette er en oppskrift/ mal elevene kan bruke til å skrive artikkel. Temaet for artikkelen kan selvfølgelig endres.

Linn Økland

FYR- koordinator, Godalen videregående skole

Rogaland