Tverrfagleg oppgåve norsk/kunstfag om det norske, bildeanalyse og nasjonalromantikk