Grubletegning HMS - byggfag

Liten tegning for å få elevene i gang med tankeprosessen om HMS og kosthold

Laget av: Mette Kleive og Tove Gustafsson