Muntlig presentasjon av utdanningsprogram

Muntlig presentasjon av utdanningsprogram.

Elevene skal lage en muntlig presentasjon hvor de skal presentere sitt eget utdanningsprogram fra vg1 til bestått fagbrev. I tillegg skal de formidle yrkesmuligheter og hvilke muligheter de har når det gjelder høyere utdanning innen sitt fagfelt. Avslutningsvis skal de presentere et arbeid de har gjort på verksted inneværende skoleår.

Målgruppe er ungdomsskoleelever og presentasjonen skal vare i 10-12 minutt.