FYR TIP Sveisegass

Passer i liten lærerstyrt gruppe.

Lage etyn, sette det i sammenheng med energityper, energikjeder og stoffgrupper/hydrokarboner.