Forsøk med solfangere

Dette er et undervisningsopplegg som er rettet mot energi for fremtiden-delen i naturfaget der elevene får gjøre forsøk med solfangere.

Opplegget skal gjøre forsøket mere interessant og fenge elevene ved å koble inn aktivitet på verkstedet i programfagstimene.

  • Først vil elevene lære litt teori om hvordan en solfanger fungerer i naturfagstimen (1 time).  
  • Deretter skal elevene lage en solfanger på verkstedet i produksjonstimene (12t).
  • Til slutt vil solfangerene prøves ut i naturfagstimene. Virkningsmåtene og effekten på solcellen blir diskutert. Elevene skal også gjøre enkle beregninger av virkningsgraden (2 timer).