Restaurant og matfag, tverrfaglig skriftlig oppgave