Photo story from "PTF-work"

Selvstendig tverrfaglig oppgave som eleven jobber med i løpet av, for eksempel, en to-ukers PTF-periode.