Instruksjon Restaurant og matfag, tverrfaglig, muntlig

Elever instruerer innen tekniker, maskiner, rengjøring m.m., muntlig framføring norsk