Konisitet og innstillingsvinkel for dreiing av kon i GeoGebra

 

Animasjon i GeoGebra som lærer og/eller elev kan bruke for å bestemme konisiteten og instillingsvinkelen for dreiing av kon. Animasjonen kan brukes til å sammenlikne den eksakte vinkelen med vinkelen man finner ved håndformelen.

Lenke til fil på tube.geogebra: http://tube.geogebra.org/student/miA9wXuGz