Tverrfaglig samarbeid om barnebøker

Tverrfaglig samarbeid om billedbøker for barn mellom norskfaget og programfag på barne- og ungdomsarbeiderfag. Går over to uker.