HMS på verkstedet. Engelsk og TIP samarbeid

Et felles startprosjekt omkring helse miljø og sikkerhet innen TIP og engelsk der elevene både skal få en grunnleggende innføring i viktigheten av HMS innen eget programfag og lære viktige begreper innen det samme temaet i engelskfaget. Målet er også at elevene skal være i stand til å bruke engelskfaget både muntlig og skriftlig for å beskrive områder innen eget utdanningsprogram.

 

Opplegget kan tilpasses og endres for å kun være muntlig/ munne ut i muntlig prosjekt og/ eller i tillegg levere en skriftlig oppgave.