Priskalkulasjon, prosentberegning og salgssamtale

Du skal selge et produkt. Dette produktet må du fastsette utsalgsprisen på både med og uten merverdiavgift. Deretter skal du forberede en salgssamtale mot en kunde.

Kunden vil nok ønske å få rabatt, du må være beredt til å tilby avslag i prisen, men du må også passe på at du ikke går i tap.

Laget på FYR samling 1.desember 2015 av Anne Marie Svarstad, Yngve Danielsen, Steinar Lyngstad, Nils Petter Heggem, Ragnvald Holst-Larsen, Sunniva Wang Areklett

Fil Download fyr-1.docx (18.29 KB)