Regneark med kostnadsberegninger

Oppgave utarbeidet på FYR samling.

Ideen kom da det ble diskutert at det er store ulikheter i eksamenssettene og gjennomføring, både med tanke på oppgaveutforming og gjennomføring av eksamen.

Oppgaven lar elevene regne på kostnadsbesparelssen ved å innføre felles sentralgitt eksamen, fremfor å videreføre lokal utarbeidet eksamenssett.