(BY) Risk Analysis tasks

Et todelt opplegg som kan passe inn i arbeidet med HMS i oppstarten av byggfag på VG1 eller som repetisjon senere.

Elevene presenterer/mimer ulykkene som kan skje i utførelsen av oppgaver på en byggeplass. Mens de gjør dette, fyller resten ut et risikoanalyseskjema basert på presentasjonen til medelevene.  

Oppgave og risikoanalyseskjema følger med.