Arbeidsplan, norsk og produksjon

Utfylling av arbeidsplan er noe elevene må gjøre når de avlegger fagprøve i de fleste fag.