Lage presentasjon av eget arbeid

Oppgaven går ut på å dokumentere en arbeidsoppgave som elevene skal gjøre i verkstedet fra start til ferdig produkt.