Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene

Beskrivelse: 

Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene er tittelen på doktorgradsavhandlingen Hanne Fjerdingby Olsen ved UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) skrev i 2011. Artikkelen Krise for norske hesteraser, publisert på Forskning.no 3. oktober 2011, presenterer flere av Olsens funn.

Les artikkelen Krise for norske hesteraser her.

Velg rett svaralternativ i oppgavene nedenfor.