Dok. & kval. Fagbegreper med forklaringer.

Beskrivelse: 

Dra riktig fagbegrep til riktig forklaring.