Grunnleggende CNC

Beskrivelse: 

Her skal du plukke ut ordene i teksten i faget produksjon, bare de ordene som benyttes i CNC.