Næringsstoffenes oppbygging

Beskrivelse: 

Dra de ulike bestanddelene til det tilhørende næringsstoffet