Håndverktøy. Engelsk - norsk

Beskrivelse: 

Oversett det engelske navnet på håndverktøyet til norsk.