Interaktiv oppgave om varmepumpa

Beskrivelse: 

Her skal du plassere varmepumpas deler på riktig plass