Begreper i geometri 1

Beskrivelse: 

Oppgaven går ut på å teste seg selv i å forstå og gjenkjenne begreper i geometrien.