Repetisjonsoppgaver om økonomibegreper

Beskrivelse: 

Her er en oppgave der man får repetert alle begrepene innen økonomi.