Håndverktøy. Oversett fra norsk til engelsk

Beskrivelse: 

Oversett det norske navnet på håndverktøyet til engelsk.